Projekty unijne

Instalacja fotowoltaiczna w firmie Zakład Robót
Regulacyjnych Jeziorek Piotr Dziubek Leszek

Nr projektu RPPK.03.01.00-18-0421/17-00

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III. Czysta energia

Oś priorytetowa III. Czysta energia
Działanie 3.1 Rozwój OZ
Beneficjent: Zakład Robót Regulacyjnych Jeziorek Piotr Dziubek Leszek
Medynia Łańcucka 207
37-126 Medynia Głogowska
NIP 815 00 05 486
tel: (17) 77-12-410
e-mail: [email protected]
www.jeziorek-dziubek.pl
Wartość całkowita projektu: 626 070,00 zł
Kwota dofinansowania z UE: 432 650,00 zł
Termin realizacji: marzec 2017- czerwiec 2019

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie wytwarzania energii z OZE w źródłach rozproszonych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz kosztów zużycia energii w firmie Zakład Robót Regulacyjnych. Przedmiotem projektu jest montaż 4 instalacji fotowoltaicznych. Powstaną 4 instalacje: 39,2 kW w lokalizacji Czarna oraz 39,2 kW Wola Dalsza ( montaż na gruncie) oraz dwie montowane na dachu o mocy 21,28 kW i 21,56 kW w Medyni Łańcuckiej. Projekt wpłynie na poprawę jakości powietrza w gminie Białobrzegi oraz Czarna poprzez redukcję emisji Co2 98,82 Mg/rok. Moc instlacji dobrano do potrzeb firmy.

Żwir, piasek, pospółka Rzeszów, Łańcut | Jeziorek Żwir, piasek, pospółka Rzeszów, Łańcut | Jeziorek Żwir, piasek, pospółka Rzeszów, Łańcut | Jeziorek

ZRR i ZEKiRZ

Medynia Łańcucka 207
37-126 Medynia GłogowskaPiotr Jeziorek
współwłaściciel / składanie zamówień
Sławomir Jeziorek
przygotowanie produkcji / ofertowanie
Leszek Dziubek
współwłaściciel / składanie zamówień
Marek Dziubek
koordynacja robót

Współpracujemy z